Wenche Kvalstad Eckhoff // Urban walk – Urban talk

Take a walk on the wild side

 

WENCHE KVALSTAD ECKHOFF (f. 1946)

«URBAN WALK – URBAN TALK»

10. november – 16. desember 2018 // Visningsrom 1

 

Wenche Kvalstad Echoff´s arbeider befinner seg i grenselandet mellom ulike kunstneriske uttrykk med hovedvekt på arkitektur og miljø, hjem og identitet. Inspirasjonen hentes fra dagliglivet og hennes egen personlige historie. Det landskapet hun til enhver tid befinner seg i setter en standard for utviklingen av en ide.

«Painting relates to both art and life» (Robert Rauschenberg).

Utstillingen «URBAN WALK – URBAN TALK» som skal vises på House of Foundation er en hommage til det urbane rom. En veggmontasje med arbeider i ulike formater, ulike teknikker, foto, tegning, collage, 2- og 3-dimensjonale arbeider som samlet danner en større helhet. Inspirasjon hentes fra byrommet, en kulturell og sosial arena der vi på ulike måter ytrer oss, setter vår signatur i form av visuelle avtrykk. På samme tid en fortelling om en by som skifter karakter, en by i stadig forandring. I forlengelsen av veggmontasjen vil hun utnytte rommet til en frittstående installasjon med en enkel historie som utspiller seg rundt en parkbenk. Installasjonen stiller spørsmålet om hvem som har rett til byen, er det en sosial arena med plass for alle?