Wenche Kvalstad Eckhoff

WENCHE KVALSTAD ECKHOFF (f.1946)

10.november – 16. desember 2018

Visningsrom 1

Wenche Kvalstad Eckhoff´s arbeider varierer fra stedsspesifikke verk i landskap, romlige installasjoner til arkitektoniske objekter. de fysiske rommene hun forholder seg til legger visse føringer og rammer for utviklingen av ideene. Arbeidene synliggjør og behandler trekk ved de utsatte sidene ved vår tilværelse, gjerne med humoristiske/ironiske undertoner. Materialene varierer fra gjenbruksmaterialer til en miks av funnet og nytt.

 

Mer info kommer…