Virginia Woolf-seminar (digitalt)

12. juni 2021 arrangerte vi et heldagsseminar viet forfatterskapet til Virginia Woolf (1882-1941) på House of Foundation. På grunn av Covid-19-restriksjoner var det begrenset hvor mange billetter vi kunne legge ut. Vi har derfor valgt å legge seminaret i sin helhet ut her digitalt. Digital produksjon: 1519 Podcast & Streaming (Magnus Guldbrandsen og Sverre Søderberg).

Seminaret tok utgangspunkt i Ane Thon Knutsens utstilling «Å lese en bok med forstørrelsesglass – grafiske adaptasjoner av Virginia Woolfs kortprosa» som ble vist hos oss i perioden 10. april – 20. juni. Knutsens utstilling var basert på hennes svært håndfaste omgang med den grafiske trykkpressen, et fag som også Virginia Woolf hadde tilegnet seg, som glad amatør … men: Woolfs amatørskap var ikke bare en hobby, det gav henne også en fortrolighet med bokens fysiske muligheter. Dette resulterte i en frihet og uavhengighet i en mannsdominert litterær samtid og bransje – «I am the only woman in England free to write what I like». Det er ikke urimelig å anta at Woolfs praktiske bokarbeid har påvirket hennes mulighetshorisonter når det gjaldt hvilke bøker hun senere skrev. Seminaret tok videre sikte på å nærme seg Woolfs unike forfatterskap med essayene «A Room of One`s Own» og «On Being Ill» som portal.

Bidragsytere: Merete Alfsen, Kajsa Dahlberg, Geir Gulliksen, Jonny Halberg, Maria Horvei, Ane Thon Knutsen, Lotte Konow Lund, Marit Paasche, Julia Wiedlocha og Masterstudenter i grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo 

Det er av stor viktighet for litteraturinteressen at en forfatter som Virginia Woolf aktualiseres med jevne mellomrom. Å lese hennes forfatterskap og biografi opp i mot samtiden gjør det også mulig å forstå for eksempel hvor viktig det var for henne å ha tilgang til å trykke sine egne bøker. Det er viktig å opplyse allmennheten om at bøker ikke skrives i et vakuum av idealiserte forfattere.

Introduksjon og innledning ved Maria Horvei

Ane Thon Knutsen: Om Virginia Woolf som boktrykker, en analyse av «The Mark on the Wall» fra settekassen og opp, om utstillingen «Å lese en bok med forstørrelsesglass» og om hvordan det å lese Et eget rom har vært helt avgjørende for egen praksis, både praktisk og metaforisk. 

Lotte Konow Lund og Marit Paasche: «Om du var meg»: Samtale om Virginia Woolfs A Room of One’s Own via to ulike innganger.

Kajsa Dahlberg: «Ett eget rum / Tusen bibliotek»

Masterstudenter i grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo. Utstilling av og presentasjon av studentenes adapsjoner av «On Being Ill»

Geir Gulliksen: «Refleksjoner om Virginia Woolf»

Maria Horvei: «Virginia Woolf og billedkunsten»

Merete Alfsen i samtale med Julia Wiedlocha: Om Woolfs språk og om å overettette henne til norsk.

Jonny Halberg: «På terskelen: om dyr og forvandlinger i kortprosaen til Virginia Woolf»