Utstilling med Ane Thon Knutsen

«Å lese en bok med forstørrelsesglass» – grafiske adaptasjoner av Virginia Woolfs kortprosa

10. april – 20. juni

Åpning lørdag 10. april kl. 14.00


I utstillingen «Å lese en bok med forstørrelsesglass» vises et utvalg grafiske adaptasjoner av Virginia Woolfs tidlige noveller og essays. I verkene utforsker Ane Thon Knutsen Woolfs parallelle praksis som forfatter og kunsthåndverker.

Det er et underkommunisert faktum at Virginia Woolf fra 1917 selvpubliserte, satt bly, trykket og bandt egne verker, noe som gjorde at hun kunne sparke inn dører og utfordre etablerte konvensjoner og  normer for kvinnelige forfattere i mellomkrigstiden.

Boktrykk har vært den dominerende teknologien for setting og mangfoldiggjøring av det trykte ord fra Gutenberg populariserte teknikken på 1450-tallet, fram til langt inn på 1900-tallet. Den kanoniserte modernistiske forfatteren og det feministiske ikonet Virginia Woolf jobbet parallelt med skrivende kunstnerisk praksis og som setter og trykker i sitt eget trykkeri.

Gjennom inngående nærlesning av Woolfs forfatterskap sett gjennom førstehåndserfaringen som setter og trykker, har Thon Knutsen funnet nye måter å lese Woolf på og en retning for sin egen kunstneriske praksis. Woolfs praksis som blysetter, bokbinder og forlegger hadde stor innvirkning på hennes fenomenologiske skrivestil. Å ta kontroll over produksjonslinjen og utøve håndverket frigjorde henne som forfatter i en tid da kvinner ikke en gang hadde stemmerett.

«How my handwriting goes down hill! Another sacrifice to The Hogarth Press. Yet what I owe The Hogarth Press is barely paid by the whole of my handwriting.(…) I am the only woman in England free to write what I like»

Ane Thon Knutsens praksis som kunsthåndverker er motivert av taktiliteten i trykksaker – spesielt forholdet mellom typografien og litteraturen, med boktrykk (letterpress) som uttrykksform, et håndverk som krever at man involverer kroppen i tekstarbeider.  

Thon Knutsens arbeider kjennetegnes av lange og repeterende produksjonsprosesser og tar vanligvis form som artist books, etterhvert, men har ofte også et liv som installasjon. Hun er opptatt av rom, både fysisk og metaforisk, og hvordan de er skapt av våre egne og andres tanker og ideer som omslutter, holder, fanger, frigjør, hindrer eller utfordrer oss. Tekst konsumeres, fordøyes og farger arbeidet selv om vi ikke nødvendigvis kan sette fingeren på nøyaktig hvordan. Ved å dekonstruere, abstrahere, forstørre eller fragmentere språket, søker Thon Knutsen å utfordre den automatiserte lesningen ved å forflytte forholdet mellom lesningen og kroppen, med et umulig, og derfor evig mål om å viske ut skillet mellom litteraturen og livet. 


Ane Thon Knutsen (f.1984) er grafisk designer og kunstner. Hun bor og jobber i Oslo hvor hun eier et privat boktrykkeri. Her utforsker hun de mange mulighetene som ligger i eksperimentell trykking med løse skrifttyper. I tillegg til egen kunstnerisk og forskende praksis underviser hun også ved Kunsthøgskolen i Oslo, holder foredrag og workshops. I juni 2019 forsvarte hun sin doktorgrad «En egen trykkpresse».