Tiltaks/arbeidstreningsprosjekt

Vi er hele tiden interessert i å ta imot personer som trenger arbeidstrening/tiltaksplass og har i flere omganger samarbeidet med NAV med positivt resultat. Majoriteten av dem som har arbeidet hos oss har fått annet lønnet arbeid enten i løpet av tiltaksperioden eller like etter.

Arbeidet er svært variert. Vi kan tilby rolige arbeidsbetingelser/omgivelser samt hyggelige og inspirerende kollegaer, tilknyttede og besøkende.

Er du interessert eller kjenner du noen det kan være interesant for er det bare å ta kontakt.

E-post: kontakt@audiatur.no

Telefon: 97064965