Temautstillingen 2020 – Klima og miljø i dagens kunstpraksis

29.august – 11.oktober 2020

 

KRISTINA D. AAS // ANJA BORGERSRUD// LINNÉA BLAKÉUS CALDER // GABRIELLA GÖRANSSON // ANITA HANCH HANSEN// ERIKA HENRIKSSON // CECILIE HAALAND// THOMAS IVERSEN // LINDA JANSSON LOTHE// GERD WEVLING MATRE // ELINE MEDBØE // RUTA PAKARKLYTE // KARINA NØKLEBY PRESTTUN // TORIL REDALEN // ERIKA REED // KRISTIN SÆTERDAL

Dette utstillingsprosjektet er en samproduksjon mellom Norske Kunsthåndverkere Viken(arrangør), House of Foundation og Norske Kunsthåndverkere. 

Hvordan tas det stilling til miljøspørsmålet i den materialbaserte kunsten i dag? På hvilke måter påvirker miljø- og klimahensyn materialvalg og praksis, innhold og uttrykk? NKs Temautstilling 2020 vil undersøke hvordan miljøaktivismen er til stede i kunsthåndverksfeltet og hvordan kunstnerne reflekterer rundt det å skape kunstverk i en verden som allerede er full av ting.

I formidlingen skal det legges til rette for tverrfaglige møter mellom kunst og naturvitenskap som kan gi opphav til nye perspektiver og historier. Vi ønsker å presentere og debattere ulike materialtilnærminger, produksjonsmetoder, uttrykksformer og formidlingsstrategier som oppstår og aktualiseres når miljøspørsmålet står stadig mer sentralt. Et av målene med utstillingen er å synliggjøre for publikum særskilte verdier som ligger i kunsthåndverkets tilnærminger til et tema som opptar oss alle.

 

Mer info kommer..