Seminar! M E N D A B L E- Klima og miljø i dagens kunstpraksis

24. September kl. 13.00 – 17.30! 

NB: Begrenset antall publikum pga. covid19- restriksjoner, send påmelding til: temautstillingen2020@gmail.com innen 22.september!

Norske Kunsthåndverkere Viken og House of Foundation ønsker velkommen til seminar i forbindelse med utstillingen M E N D A B L E – Klima og miljø i dagens kunstpraksis. Seminaret vil forsøke å belyse dette spørsmålet: På hvilke måter påvirkes materialvalg, praksis, innhold og uttrykk i kunsten av tanker om, og hensyn til miljøspørsmålet?

Vertskap for seminar er  NK Viken/prosjektgruppa: Barbro Hernes, Margrethe Loe Elde, Svein Ove Kirkhorn og Ann Kristin Aas. Moderator er Hanne Øverland // Tekstilkunstner og styreleder for fagorganisasjonen Norske Kunsthåndverkere

PROGRAM

Registrering i døra // Servering av kaffe/te + kake/frukt

Kl. 13.00:  Performance i utstillingen av Kristina Daukintytė Aas og Erika Henriksson

Kl. 14.00: Velkommen til seminar/Intro

Kl. 14.05: Thomas Iversen // @makingapencil

Thomas Iversen har laget en blyant helt fra bunnen av. Alt av materialer har han hentet ut fra naturen, bearbeidet og montert fra råmaterial, frem til en ferdig blyant. Ved å bruke håndverk til å produsere en blyant, som vanligvis masseproduseres i en fabrikk, belyser han at det er en skjult side ved materielle goder og dagligdagse objekter – i dette tilfellet tegnematerialet.

Kl. 14.30: Toril Redalen // Spikket diamantform i kvae

Hva blir den nye materialiteten, de nye redskapene, den nye samtalen, den nye kunnskapen når mennesket og materien aller helst bør bli hvor de er? Toril Redalens kunstnerskap er forankret i diskursen om håndverksbasert samtidskunst og nytenkingen rundt håndverkstradisjoner. Hennes prosjekter er ofte tilknyttet til kulturhistorie, kulturgeografi og hva et materiale kan være. I katalogen til utstillingen har Toril Redalen skrevet tre tekster; Brød med tomat, Dagen uten leire og In the heart of everything we do.

Kl. 14.55 Kristina Daukintytė Aas // Unweaving

Med prosjektet Unweaving reflekterer Kristina D. Aas rundt produksjonen av kunst i en tid der vi oversvømmes av produkter. Hun tenker at vi ikke forstår hvordan ting er laget, hva de består av, eller hvem som lager det og hvor. Når lagene av kunnskap viskes ut begynner man å stille spørsmål om meningen med å lage kunst eller kunsthåndverk. Hun prøver å svare på dette spørsmålet både for seg selv og i dialog med publikum under demontering av et arbeid som hun har brukt flere måneder for å produsere industrielt.

Kl. 15.20: Erika Henriksson // Kvadrat

Erika Henriksson er utdannet arkitekt og jobber prosjektbasert og undersøkende ved å kombinere konstruksjonshåndverk og relasjonsprosesser. Arbeidet hennes er basert på nære og personlige forhold til mennesker, steder og materialer. I prosjektet Kvadrat, bygger hun opp en vegg i bakgården på HoF i løpet av utstillingsperioden. Fremgangsmåten er lagvis trekubb og leire som hun bl.a. har samlet inn fra næromådet. I dialog med stedet, lokalbefolkningen og publikum bygger hun en monumental og temporær installasjon. Etter utstillingsperioden plukker Erika veggen ned kubb for kubb, og materialene gjenbrukes til neste prosjekt.

Kl. 15.45: Matpause 

Kl. 16.10: Edvin Østergaard // Kunst og naturfag: i berøring med verden

Komponist og professor ved Seksjon for læring og lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I katalogen til utstillingen har Edvin Østergaard skrevet teksten Naturens skjørhet  I  Skjørhetens sanselighet.

Kl. 16.35: Agnar Lirhus

Agnar Lirhus er forfatter og debuterte i 2005 med romanen Skogen er grønn, som ble nominert til P2-lytternes romanpris. Siden har han skrevet seks romaner og to diktsamlinger. I 2011 mottok han Bokhandelens forfatterstipend. Lirhus har også skrevet barneboken Gutten og det glødende treet (2017) og ungdomsromanen Ellers er jeg ikke noe menneske (2018), som ble nominert til Kritikerprisen. Han kom nylig ut med romanen Nå hogger de (2020) I katalogen til utstillingen har Agnar Lirhus skrevet to dikt; Mendable, en kaskade og Det

 Kl. 17.00: Oppsummering ved moderator Hanne Øverland

————————

OM UTSTILLINGEN

Norske Kunsthåndverkeres temautstilling arrangeres årlig, i en ny region hvert år og det er de ulike regionene under Norske Kunsthåndverkere som velger sitt tema. I 2020 er det region Norske Kunsthåndverkere Viken(NK Viken) som er arrangør, og utstillingsprosjektet M E N D A B L E er en samproduksjon mellom Norske Kunsthåndverkere Viken, House of Foundation i Moss(visningssted) og Norske Kunsthåndverkere sentralt.

Disse kunstnerne deltar med verk:

KRISTINA D. AAS // ANJA BORGERSRUD// LINNÉA BLAKÉUS CALDER // GABRIELLA GÖRANSSON // ANITA HANCH HANSEN// ERIKA HENRIKSSON // CECILIE HAALAND// THOMAS IVERSEN // LINDA JANSSON LOTHE// GERD WEVLING MATRE // ELINE MEDBØE // RUTA PAKARKLYTE // KARINA NØKLEBY PRESTTUN // TORIL REDALEN // ERIKA REED // KRISTIN SÆTERDAL

Miljøaktivisme i kunsten
Juryen forteller at til årets temautstilling har de stilt spørsmål om hvordan det tas stilling til klima og miljøspørsmålet i den materialbaserte kunsten i dag.
– Vi ønsket å få vite noe om på hvilke måter materialvalg, praksis, innhold og uttrykk i kunsten påvirkes av tanker om, og hensyn til, miljøspørsmålet. Denne utstillingen tar sikte på å undersøke hvordan miljøaktivismen er tilstede i kunsthåndverket, og hvordan kunstnerne reflekterer rundt det å skape kunstverk i en verden som allerede er full av ting.

Kan repareres
Tittelen M E N D A B L E (able to be mended) viser til at noe er mulig å reparere, både som en manuell handling, men også som reparasjon av en relasjon eller forbedring av en tilstand. Kunstnerne i utstillingen uttrykker en uro for klimasituasjonen, og søker gjennom arbeidet sitt relevante måter å reflektere rundt dette. De leter på ulike vis etter uttrykk, metoder og forslag som kan hjelpe oss til å få en dypere forståelse og innsikt. I dette ligger det et håp om at det er mulig å gjøre noe med situasjonen, at det er mulig å reparere det som ødelegges, og at det er mulig å endre og forbedre vår måte å leve i verden på. 

Naturnære arbeidsprosesser og råmaterialer
Kunstnerne i utstillingen stiller spørsmål rundt overproduksjon, overforbruk, rovdrift på naturressurser, og hvilke konsekvenser dette får for naturen, og for oss. Flere av kunstnerne holder frem en naturnær arbeidsprosess som en mulig måte å arbeide med disse spørsmålene på. Noen henter selv råmaterialer som leire, tre, kvae, planter o.l. til sitt kunstneriske virke, direkte fra naturen. Gjenbruk og det manuelle arbeidet står sterkt hos kunstnerne, som ved å omforme funnet materiale, bygge steg for steg, sy sting for sting, reparere, rekke opp, spikke og veve skaper et rom for refleksjon og nye erkjennelser – en metode for å få en dypere forståelse for naturen og for verden rundt oss. 

Utstilling og formidlingsprogram er støttet av Norsk kulturfond, Norske Kunsthåndverkere, Sparebankstiftelsen, Moss kommune og Viken Fylkeskommune!