Prosessuell utstilling # 5: Unn Fahlstrøm, Kjell Bjørgeengen, Stein Rønning (14.5 – 30.8)

I denne utstillingen fortsetter Fahlstrøm sitt samarbeid med Kjell Bjørgeengen, som også viste verk i utstillingsseriens andre periode, i tillegg til at Stein Rønning inviteres inn i prosjektet.

Åpning: 14. mai, kl. 14.00

Kjell Bjørgeengens kunstnerskap er preget av minimalistisk analog støy og en utpreget teknisk forståelse og bearbeidelse av videosignalet ofte i samarbeid med musikere. Som den eneste innenfor sitt fagfelt utforsker Bjørgeengens videomediets grenser til hva som er mulig rent teknisk. Valget av Bjørgeengen er motivert av prosjekts forbindelse med video. Fahlstrøms tekstilprosjekt tok opprinnelig utgangspunkt i forbindelsene mellom video og tekstil, og undersøkte tekstiltråden som en måte å jobbe med de horisontale linjene som videobildet er bygget opp av. Bruken av rette parallelle linjer og teksturen i håndspunnet tråd som referer til hvit støy er en viktig del av formspråket. De to kunstnerskapene er del av en abstrakt minimalistisk kanon som i hovedsak forholder seg akromatisk. 

Stein Rønning har en kunstnerisk praksis som består av skulpturer og fotografier. Han utmerker seg med sin konseptuelle tilnærming til materialet og sin stadige fysiske og virtuelle bearbeiding av det samme materialet. Det er en felles konseptuell tilnærming til materialet hvor det stilles spørsmål til håndens utførelse. Rønning Bjørgeengen og Fahlstrøm viser nye arbeider som er laget spesielt for utstillingen. 


www.prosess.unnfahlstrom.comhttps://bjorgeengen.comhttps://www.steinr.net

House of Foundation har en 5-årig satsning hvor de gir kunstnere ett helt kalenderår som utstillingsperiode, en prosessuell utstilling. Unn Fahlstrøm er den første kunstneren som stiller ut i dette formatet.For å gi publikum en utvidet forståelse av sitt kunstnerskap har Fahlstrøm valgt å også vise arbeider i samarbeid med andre kunstnere. 

Prosjektet avsluttes med en publikasjon som slippes på Møllebyen Litteraturfestival i august 2022. Publikasjonen er et samarbeid mellom  Fahlstrøm og House of Foundation med skribentene Arve Kleiva og Inger Wold Lund som bidragsytere.

Prosjektet er støttet av: