Prosessuell utstilling # 3: Åse Ljones / Unn Fahlstrøm (11.12 – 27.2)

Til den tredje utstillingen i serien Prosessuell utstilling har Unn Fahlstrøm invitert tekstilkunstner Åse Ljones.

Åpning: 11. desember, kl. 14.00

Ljones sin praksis er forankret i broderi hvor stoffet ofte er oppspent på rammer, eller på avrundede former i relieff. Som en undersøkelse av stinget i duken jobber Ljones mot opplevelser av naturen og elementene: det hun kaller bevegelsen og lyset i stillheten. Ljones og Fahlstrøm har det til felles at de i hovedsak arbeider med abstrakte komposisjoner utført på sort linduk, mens de utforsker hver sin ytterkant av broderi som teknikk.

Der Ljones arbeider med korte tette ting i ofte organiske buede linjer, jobber Fahlstrøm med rette linjer hvor stinget ofte strekkes til en lang kontinuerlig linje. Ljones sin intuitivt styrte arbeidsprosess står også i kontrast til Fahlstrøms utførelse av allerede eksisterende skisser med millimetermål. Fahlstrøm motiverer videre valget av Ljones:

«Grunnen til at jeg inviterte Åse er fordi hennes kunstnerskap komplimenterer og kontrasterer mitt eget på flere måter, samtidig som vi begge arbeider innenfor akkurat samme teknikk. Denne sammensetningen er dermed helt annerledes enn den forrige med Kjell Bjørgeengen, hvor både opphavet til prosjektet, metodikk og estetikk var sammenfallende, men hvor mediet var forskjellig». 

Les mer om prosjektet: https://www.unnfahlstrom.com