Prosessuell utstilling # 2 Kjell Bjørgeengen / Unn Fahlstrøm (16.10-05.12)

Prosessuell utstilling #2 er et samarbeid mellom Kjell Bjørgeengen og Unn Fahlstrøm hvor de viser videoinstallasjon, tekstilarbeider og prints av videostills

> Åpning 16. oktober kl. 14.00

Kjell Bjørgeengens kunstnerskap er preget av minimalistisk analog støy og en utpreget forståelse og bearbeidelse av videosignalet ofte i samarbeid med musikere. Som den eneste innenfor sitt fagfelt utforsker han video på grensen til det som er teknisk mulig. 

Valget av Kjell Bjørgeengen som samarbeidspartner er motivert av Fahlstrøms forbindelse med video. Hennes tekstilprosjekt tok opprinnelig utgangspunkt i forbindelsene mellom video og tekstil, og undersøkte tekstiltråden som en måte å jobbe med de horisontale linjene som videobildet er bygget opp av. Bruken av rette parallelle linjer og teksturen i håndspunnet tråd som refererer til hvit støy har blitt en viktig del av formspråket.

Kjell Bjørgeengen er mest kjent som videokunstner, men har hatt omfattende turnevirksomhet med live video og elektronisk musikk de siste 10 årene. Derfor arrangerer vi i løpet av utstillingsperioden en konsert med Bjørgeengen i samspill med musiker Inga Margrete Aas, et samarbeid som oppstod i forbindelse med Bjørgeengens videoinstallasjon «Stille før. Stille etter.» (2020). 

Arrangement på Facebook