Østlandsutstillingens 40 års jubileum!

House of Foundation skal samarbeide med Østlandsutstillingen vedrørende markering av 40 års jubileumet. HoF er 1 av 7 visningsarenaer på Østlandet, og hovedåpingsarrangementet skal være hos oss februar/mars 2019. https://www.ostlandsutstillingen.no

 

Mer info kommer.