Østlandsutstillingens 40 års jubileum!

House of Foundation samarbeider med Østlandsutstillingen vedrørende markering av deres 40 års jubileum. HoF er 1 av 7 visningsarenaer på Østlandet, og hovedåpingsarrangementet skal være hos oss 2.mars 2019!

Utstillingsperioden er 2.mars til 14.april 2019. Underveis i perioden vil det bli tilbud om omvisninger og workshop. Mer info kommer senere.

https://www.ostlandsutstillingen.no