Østlandsutstillingens 40 års jubileum!

 

2. mars – 14. april 2019

House of Foundation samarbeider med Østlandsutstillingen vedrørende markering av deres 40 års jubileum. HoF er 1 av 7 visningsarenaer på Østlandet, og hovedåpingsarrangementet skal være hos oss 2.mars 2019!

Grafiker Sidsel Westbø er jubileumsutstiller på HoF og i tillegg vil det bli en juryert utstillingsdel. Underveis i perioden vil det bli tilbud om omvisninger og workshop. 

Les mer om jubileumsutstiller Sidsel Westbø

 

Østlandsutstillingen er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst ide syv Østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, oppland, Oslo, Vestfold og Østfold. Østlandsutstillingen ble initiert av kunstnerorganisasjonene i de syv fylkene i 1978, og den første utstillingen ble vist i 1979 bl.a. i Galleri  F15. Les mer her: https://www.ostlandsutstillingen.no