Østlandsutstillingens 40 års jubileum!

House of Foundation samarbeider med Østlandsutstillingen vedrørende markering av 40-års jubileet. Utstillingsperiode: 2. mars – 14. april.

 

HoF er 1 av 7 visningsarenaer på Østlandet, og hovedåpingsarrangementet skal være hos oss 2. mars 2019!

Grafiker Sidsel Westbø er valgt som jubileumsutstiller på HoF. 

I tillegg vil det bli en juryert utstillingsdel hvor 11 kunstnerne er representert: Roddy Bell, Patrick Bjørsrud, Marius Dahl, Unn Fahlstrøm, Hilde Frantzen, Marin Håskjold, Torgeir Husevaag, Line Bøhmer Løkken, Beatrice Lopez, Atle Selnes Nielsen og Hedda Grevle Ottesen.

Underveis i perioden vil det bli omvisninger, workshop og kunstnersamtaler.

 

Østlandsutstillingen er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst ide syv Østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, oppland, Oslo, Vestfold og Østfold. Østlandsutstillingen ble initiert av kunstnerorganisasjonene i de syv fylkene i 1978, og den første utstillingen ble vist i 1979 bl.a. i Galleri  F15. Les mer her: https://www.ostlandsutstillingen.no