Møllebyen Litteraturfestival 2024

Møllebyen Litteraturfestival (MLF) arrangeres for niende gang 16.-17. august 2024.

Fra den første utgaven i 2011 til i dag, har MLF tatt sikte på å være en tverrfaglig og tverrestetisk møteplass for skjønnlitteratur, poesi, filosofi, billedkunst og musikk. MLF bringer eksperimentelle kunstneriske uttrykk sammen med samtidsorienterte teoriimpulser og kritiske blikk, med deltakere som strekker seg fra det lokale til det internasjonale. Vi ønsker at festivalene skal være lekegrinder for både det smale og det brede, det spekulative og det brennaktuelle, det eksperimentelle og det kritiske, og det på et vis som et allment publikum vil oppleve som inkluderende, underholdende og givende.

Den kommende festivalens tema, «No Future», spør hvordan økologiske katastrofer og politisk usikkerhet påvirker tidsånden. Hvordan skal vi forholde oss til fremtiden når klimaendringer, hardere økonomiske kår og et stadig mer polarisert politisk landskap utfordrer håp og optimisme? 

Foreløpig deltakerliste:
Ludivine Bantigny (F)
Vinciane Despret (BE)
Anders Dunker
Martin Ingebrigtsen
Rahel Jaeggi (CH)
Casper André Lugg
Christoph Menke (T)
Selah Saterstrom (USA)
Julia Timafiejeva (BLR)
Esben Slaatrem Titland
Aina Villanger
Monica Aasprong

Mer info følger … 

Programansvarlige: 
Anders Fjeld, Eirik Høyer Leivestad, Hannah Winther + Martin M. Sørhaug + H//O//F.

Festivalen er støttet av Fritt Ord, Kulturakademiet, Kulturrådet, Moss Kommune og Østfold Fylkeskommune.