Møllebyen Litteraturfestival, 2019

Møllebyen Litteraturfestival er en tverrestetisk festival med fokus på det skrevne ordet.

23.-25. august 2019 avholdes festivalen for syvende gang i Moss. House of Foundation vil igjen være festivalens hovedsete/scene, men vi har denne gangen vil vi også gå ut i byen og benytte oss av flere lokaler – tomme næringsbygg, nedlagte fabrikklokaler og ledige eneboliger/leiligheter. Tanken er at hver enkelt forestilling/hvert enkelt verk skal ha et eget sted, et eget rom. Programmet vil bestå av opplesninger, utstillinger, foredrag, seminar, teater, performance, musikk.

Mer info følger …

 

Møllebyen Litteraturfestival på nett >>

Event på Facebook >>