Merete J. Aune, Kjersti Lande og Monica Flakk: «Mazes, Nebulae, Sedimentations»

Tredeltbilde, Mazes, nebulae, sedimentations

Gruppeutstilling med Merete J.Aune, Kjersti Lande og Monica Flakk // Visningsrom 2 // 1. april – 30.april

Utgangspunktet for utstillingen «Mazes, Nebulae, Sedimentations» med Kjersti Lande, Monica Flakk og Merete Joelsen Aune er et stillbilde fra Robert Smithsons 16 mm film «Spiral Jetty» fra 1970. Stillbildet viser en stabel bøker inkludert titlene «Mazes & Labyrinths», «The Realm of the Nebulae» og «Sedimentations». Bøkene pekte seg ut og traff kjernen av de ulike perspektivene Lande, Aune og Flakk har på tid. Smithsons kunstnerskap hadde lenge vært en samstemming referanse for dem, og sammenstilt dannet nettopp disse tre bøkene en konkret og felles plattform for et samarbeid med fokus på tid fra mikro- til makroskala.

Bøkene som åpenlyst har vært Smithsons inspirasjonskilder, er nå deres, og preger utstillingen på et idebasert nivå. «Mazes & Labyrinths» (1922) av W. H. Matthews tilhører Kjersti og knytter seg til hennes interesse for menneskeskapte konstruksjoner og stedets fenomenologi. I detaljerte avtegninger av fotografier kombinert med innsamlede objekter og forvarte spor fra naturen fanger hun tid og sted på ulike nivåer. «The Realm of the Nebula» (1936) av E. Hubble tilhører Merete og knytter seg til hennes introspektive undersøkelse av tid og rom via en kosmisk omvei. Gjennom tegninger som er inspirert av en eklektisk interesse for astronomiske fenomener, forsøker hun å bruke universets tid og temperament for å si noe om forløp og forbindelser her og nå. «Sedimentations» (1961) av William H. Twenhofel tilhører Monica og knytter seg til hennes vinkling på tid gjennom steinmateriale og økologi. Arbeidene utforsker tid utenfor en menneskelig skala; visualiseringer av dyp tid og geologiske fenomen strekker seg fra fragmentet til de monumentale fjellkjedene.

Med utstillingen «Mazes, Nebulae, Sedimentations» åpnes det opp for dialoger på tvers av tid og rom; på tvers av de ulike uttrykkene, perspektivene og prosessene til Lande, Aune og Flakk.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet