Kunstnerisk råd

Kunstnerisk råd for utstillingsprogrammet i 2017 og 2018 er:

Siri Ensrud

Mari Kolsrud Hustoft

Trude Johansen

Markus Stabel

Martin Sørhaug

Ann Kristin Aas (Utstillingskoordinator; utstillingskoordinator.hof@gmail.com)

 

Se Involverte for mer info om hver enkelt.