Kirsti van Hoegee // Planetarisk tåke

moongazing_hks-12

Kirsti van Hoegee f. 1975. I prosjektet Planetarisk tåke utforsker hun spennet mellom kunst, historie og vitenskap.

28. oktober – 10. desember 2017 // Visningsrom 2

Hvilken betydning har fotografiet og vitenskapen hatt for vår oppfattelse av universet? Har universet mistet sin magi, og funksjon som bæreren av det store mysteriet, eller forsterkes magien når fotografiet dokumenterer stadig lenger inn i galaksen, vekk fra vårt verifiserbare verdensbilde? 

Hva gjør det med oss mennesker at vi mister den direkte tilgangen på stjernehimmelen? Det synlige universet skrumper inn og viskes ut på grunn av lysforurensning, men vi får stadig nye fotografier fra det ytre rom. Astrofotografi fra NASA og Hubble er i utgangspunktet vitenskapelig dokumentasjon, men bildene fremstilles på en slik måte at de ofte ligger innenfor kunstfeltet i uttrykket. Det har dannet seg en kollektiv bevissthet om hvordan universet ser ut på bakgrunn av disse bildene, og den visuelle fremstillingen er ensrettet og ikke nødvendigvis vitenskapelig. 

Kirsti van Hoegee belyser med utstillingen Planetarisk tåke fotografiets iboende sannhet, menneskets forestillingsevne og den parallelle historien om fotografi og astronomi. Det handler om den visuelle representasjonen av universet, og om hvordan dette påvirker den kollektive erkjennelsen av hvordan universet ser ut. 

Utstillingen består i hovedsak av hennes egne fotografier, og en større installasjon bestående av fotografier fra NASA.