Karl-Johan Stigmark: «Sprickor och andra sprickor»

stigmark_01

Utstilling med Karl Johan Stigmark (S) // Visningsrom 1 // 1. – 30. april

Osynligheter är titeln på en ny bok av Karl Johan Stigmark. Boken inleds med en serie bilder av sprickor i husfasader – ”sprickor bortom Houtkopersdwarsstraat”, för att i en andra del, ”något fäst vid något annat”, genom dokument samt olika konstverk utforska platsens spår och de sätt på vilka de är möjliga att beskriva.

Stigmarks arbete befinner sig någonstans halvvägs mellan en konceptuell och en mer händelsebaserad, fluxus-inspirerad, konst som också har öppningar mot arte povera. Minimala objekt och processer eller spår av im/material som annars förblir osynliga. Någonting som i hög grad också gäller boken Osynligheter.

I Karl-Johan Stigmarks poetiska mikrokosmos fångas vi in av de ting och områden i tillvaron som vanligtvis inte bevärdigas vår blick: väggens hårfina sprickor, dammtussarna och de förbrukade tändsticksplånen, i en fascination för det förbisedda och mest obetydliga i tillvaron. Längs tanketrådar och avlöpare som fortsätter in i osynligheternavfår vi följa med till den judiska delen av Amsterdam, där trådarna, förbindelserna till hans judiska släkt bröts under Andra världskriget. Så växer i en frånvaro, i ett brott i tiden, nya språktecken fram, ur det förflutnas skuggor. Lösa trådar, släktskap, sprickor och de grenar som slutar växa i en ände men skapar små utväxter i den andra delen, likt ett rhizom.

Bilder av sprickor spelar en viktig roll i Karl-Johan Stigmarks bildvärld. Sprickorna breder ut sig likt vindlande floder på ett satellitfoto av jorden. De bryter upp samtidigt som de förenar, bygger samhörighet och bryter isär. I det pågående bokprojektet ”Innocent People” har trådar och kablar en likartad funktion. De uppträder ömsom som förbindande länkar, ömsom som trassliga nystan eller tappade ändar. Planenlighet och planlöshet förenas i en och samma materia.

Ofta är det dysfunktionella vardagsobjekt som hamnar i hans fokus. Uppförstorade fotografier av tändsticksplån och spelkortsbaksidor är som motiv betraktat besläktade med popkonsten. Skillnaden är att de i Stigmarks värld inte fungerar som emblem eller ikoner i en populärkulturell kontext. De har allesammans skadats eller förbrukats långt innan de avfotograferats och därmed förlorat sin funktion. De representerar bara sitt eget oundvikliga öde, att förpassas till en plats utanför hierarkin som bestäms utifrån fulländningsgraden hos form och funktion. Karl-Johan Stigmark återskänker dem en plats i vårt blickfång. För även om det snarare utgår en lågmäld och subtil, snarare än mystisk aura ur Stigmarks språktecken av sprickor och fragment, så pekar den egensinniga konsekvensen mot en position som tangerar mystiken.

 

Karl-Johan Stigmark (f.1965)
Tidigare böcker av Karl Johan Stigmark på OEI editör omfattar: Various parts corners world (2007), Fläckar, ord (2010), Sprickor och andra sprickor (2010), Antonyms (2011), Loose ends (2011), Osynligheter (2016).

Individuella Uställningar: 2013, Rönnels, Stockholm, 2014, Gotlands Museum, 2016, Tegen2, Stockholm.

 

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd