Jessica Williams: (be)longing #1: I find myself …

House of Foundation har en 5-årig satsning hvor vi gir kunstnere ett helt kalenderår som utstillingsperiode, en prosessuell utstilling. Jessica Williams  er den andre kunstneren som stiller ut i dette formatet.

Åpning: lørdag 5. november (kl. 14.00)

Jessica Williams

I find myself…

5. november 2022 – 8. januar 2023

I find myself simultaneously drawn to and repelled by the sheer quantity of man-made objects in this world. 

Skjønner du hva jeg mener?

For å starte eksperimentet som er Jessica Williams ettårige utstilling på House of Foundation, vil hun presentere tre installasjoner av kunstnerbøker som hun har laget i perioden 2019 – 2022.

Kunstnerbøker, på sitt beste, er et medium uten like. Bunker med papir forvandles ved bruk av utdatert kontorteknologi og hånden til kunstverk i seg selv. Verket er både beholder og innholdet i ett; tilgjengelig både for skaperen og forbrukeren. Noe som tilsynelatende ikke noe spesielt blir til en rimelig, intim og taktil gjenstand som du kan holde i hendene, oppbevare i lommen eller under armen, og ta inn i et et offentlig tilgjengelig gallerirom eller alene, i hemmelighet. Hvilke andre kunstobjekter er så portable og frie, fylt av vilje og visjon, og foranderlig nok til å både omfavne og bryte konvensjoner? Helt uten målrettede annonser og meningsløs scrolling, er kunstnerbøker en fysisk påminnelse om den enorme, komplekse og sensuelle verdenen de kommer fra.

Følgende prosjekter vises i Williams sin første utstillingsperioden:

pile, 2022

Made for the opening exhibition at the National Museum, this work is a meditation upon physical prints, the past, the future, and artistic value. Fill out a card, make a book. 

Reimagining the data center as mycelium, 2021

A multifaceted work reimagines and draws lines between a proposed Google data center in a forest in Grenland and complex underground webs of mycelium, both of which are simultaneously gargantuan yet hidden from view and thus difficult for humans to grasp the sheer size of.

It me, 2019

A subjective survey of online identity politics in a format we all have a personal relationship to. Sit down, relax, and deep dive with me into a decade worth of screenshots.

Prosjektet har mottatt støtte av: