Involverte

Det er mange involvert i dette prosjektet: Paal Bjelke Andersen | Sindre Andersen | Kristin Berget | Helle Canavate | Anders Fjeld | Siri Ensrud | Jonny Halberg | Mari Kolsrud Hustoft | Nora Joung | Mari Vatne Kjeldstadli | Stian F. Kristensen | Mira R. Langeland | Morten Langeland | Eirik Høyer Leivestad | Fridtjof A. Lindeman | Agnar Lirhus | Lotte Mofoss | Arild Settli | Tanita Sidar | Markus Stabel | Martin M. Sørhaug | Frida Tonholt | Fredrik Wilhelmsen | Gunnar Wærness | Ann Kristin Aas | Monica Aasprong …

& i tillegg en drøss med svært verdifulle ambassadører, konsulenter og frivillige. 

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? 

Kafé/leie av lokale til selskap etc: https://www.widunderbar.no/kontakt

Alle andre henvendelser kan sendes til: kontakt@audiatur.no