Inga Margrete Aas og Kjell Bjørgeengen: Video da Gamba

Video da Gamba er et samarbeid mellom Inga Margrete Aas (gambe) og Kjell Bjørgeengen (video).

> Søndag 24. oktober kl. 15.00

Kjell Bjørgeengen opptrer med lydgenerert abstrakt video, hvor lyden av gamben påvirker det endelige resultat. Her møtes barokkens naturstrenger den elektronisk flyktige video. Det oppstår en sårbar og ustabil situasjon der det visuelle og musikalske uttrykket er formet gjennom historisk kryssende teknologier. Gamben bidrar til det endelige videouttrykket, men dette transformeres i neste øyeblikk til lyd og inngår i den musikalske helheten.

Vi får en bevegelse gambe – video – lyd. En dobbel bestemmelse av det endelige resultatet. Gambens lyd blir til video og video blir til lyd. Resultatet er vanskelig å forutsi. Her oppstår det nye bilder og musikk som ikke kan tenkes på forhånd. De oppstår der og da og må bearbeides i øyeblikket. Usikkerheten blir påtrengende. Slik blir hver opptreden en unik hendelse.

Fri éntre

Konserten arrangeres i forbindelse med Kjell Bjørgeengens utstilling med Unn Fahlstrøm på House of Foundation 16.10.-05.12.