Hvorfor lese klassikere #5: Den sensuelle Dante

Hvorfor lese klassikere? er en arrangementsserie i regi av House of Foundation hvor ambisjonen er å aktualisere og lese betydningsfulle forfatterskap og biografier opp imot samtiden. 

3. mars (kl 19.30) vil Espen Grønlie ta for seg «Den sensuelle Dante».

Hvorfor skal man lese klassikere? Og enda mer spesifikt: Hvorfor skal man lese nettopp denne klassikeren? La oss si Dante, da, for eksempel. Det må vel være fordi Dante får til noe helt særegent? Når Espen Grønlie kommer til Moss for å snakke om middelalderdikteren Dante, Italias nasjonalpoet, er det med utgangspunkt i tanken om at Dante er en særlig sensuell dikter. Ettersom Dantes forhold til Beatrice forble platonisk, har enkelte sett Dante som en kyskhetens apostel. Men i Den guddommelige komedie er hovedpersonen Dante selv, og der framstår han som et høyst levende menneske som lytter, kikker og lukter, og slett ikke skyr det kroppslige. Samme hvor kårni vi måtte oppleve det at Dante beskriver en reise i det hinsidige, så knytter de konkrete beskrivelsene av sanseinntrykk oss som lesere til nettopp dette ene menneskets erfaringer. Ved å la et sansende jeg fører ordet i det store diktverket sitt, er Dante forløperen for mye moderne romankunst – ja, kanskje til og med for det som i dag kalles virkelighetslitteratur.

Espen Grønlie har doktorgrad i litteratur fra Universitetet i Oslo, og underviser der. Dessuten er han kritiker for Dagbladet, Le Monde diplomatique og Vagant.

Arrangement på Facebook

Billetter (80,-) kan bestilles på Universe.com