Hvorfor lese Klassikere #4: Simone de Beauvoir

Hvorfor lese klassikere? er en arrangementsserie i regi av House of Foundation hvor ambisjonen er å aktualisere og lese betydningsfulle forfatterskap og biografier opp imot samtiden.

23. november (kl. 19.30) vil Tove Pettersen ta for seg «Litteratur og filosofi i Simone de Beauvoirs forfatterskap»

Gjennom hele sitt forfatterskap utfordrer Simone de Beauvoir skillet mellom litteratur og filosofi. I sine romaner reiser hun grunnleggende filosofiske spørsmål, og i de filosofiske verkene bruker hun litterære virkemidler. I dette foredraget vil Tove Pettersen utdype forholdet mellom litteratur og filosofi, og se nærmere på hvorfor Beauvoir mener at hverken den rene litteraturen eller den rene filosofien lykkes med å formidle de grunnleggende aspekter ved menneskers liv. Det er det, i følge Beauvoir, bare den metafysiske romanen som klarer. For å synliggjøre den nære forbindelsen mellom litteratur og filosofi vil Pettersen lese de to kortromanene De uadskillelige og Misforståelser i Moskva i lys av de filosofiske verkene Det annet kjønn og Alderdommen

Tove Pettersen er professor på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist på feministisk filosofi, moralfilosofi og etikk, og da særlig omsorgsetikk og den eksistensialistiske etikken som er skrevet frem av Simone de Beauvoir.

Billetter (80,-) kan kjøpes på Universe.com