Hvorfor lese Klassikere #3: Marguerite Duras

Hvorfor lese klassikere? er en arrangementsserie i regi av House of Foundation hvor ambisjonen er å aktualisere og lese betydningsfulle forfatterskap og biografier opp i mot samtiden.

11. november (kl. 19.30) vil forfatter Hans Petter Blad og stipendiat Benjamin Yazdan lese Marguerite Duras i lys av hvordan krigen preger hennes tekster, og hvordan hun, i tråd med sitt litterære program, også gjør den til et personlig anliggende. Det åpner opp for en serie radikale undersøkelser av hva det vil si å omforme traumer til skrift. Men hva skjer når «historien» – og ikke bare den «personlige», egne historien – formes av en stemme som insisterer på å viske ut skillet mellom fiksjon og virkelighet?Det ligger en interessant, men også ubehagelig spenning i Duras’ tekster om krigen, særlig der hvor hun tilraner seg, bemektiger seg andres stemmer og livsskjebner. Foredraget vil fokusere på prosateksten «Den unge britiske pilotens død», som foreløpig ikke foreligger på norsk.» 

Inngang: 80,-

Billetter kan bestilles på Universe.com