HEIMAT

HEIMAT

7. november – 13. desember 2020

..en slags refleksjon, man ser bakover og fremover og leter etter noe, kanskje en kjerne, eller noe viktig som aldri helt slipper taket i deg..    Arne Revheim

Annette Kierulf // Grethe Unstad // Arne Revheim // Tor- Magnus Lundeby // Marit Aanestad // Natasja Askelund

House of Foundation har gleden av å presentere utstillingsprosjektet HEIMAT, som består av seks billedkunstnere med bakgrunn fra Vestlandets Kunstakademi (nå innlemmet i fakultetet for kunst, musikk og design ved UiB). Kunstnerne er veletablerte og aktivt utøvende kunstnere på forskjellige steder i landet. De ønsker å presentere en vandreutstilling i sine nærområder som er Moss, Stavanger og Bergen. House of Foundation i Moss er første visningssted.

Kunstnerne sier dette om sitt prosjekt:

Utdannelse er viktig for formingen av individet, men også for hvilket samfunn vi bygger. Felles kunnskap, felles plattform og hva vi enkeltvis forankrer som base, former oss og legger premissene for hva som er mulig. Tiden på barneskolen, videregående og universitetet er sjelsettende år. 

Vårt utstillingsprosjekt springer ut fra kjennskap, vennskap og fellesskap opprettet i vår felles studietid på Vestlandets Kunstakademi (VKA) i slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Noen av oss begynte eller sluttet samtidig, for andre tangerte vi bare hverandre i en periode i studietiden. Vi kom fra forskjellige steder i landet og hadde ulike utgangspunkt i både alder, kunnskap, utdanning og kompetanse, men gjennom studietiden etablerte vi felles referanser og erfaringer. 

Slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet var en brytningstid på VKA. Det var store politiske omveltninger innenfor kunstutdannelsen og diskusjoner om hvordan akademiet skulle utvikle seg, sammenslåinger og innføring av teori. Debatten om maleriets død, kunstfilosofi, og «nyvinningen» internett preget tiden på akademiet. 

I studietiden ble vi oppmerksomme på hverandres kunstnerskap, og opplevde tiden i Bergen som en tid som har vært viktig for senere kunstnerisk virke. Kollegaene fra denne perioden ligger alltid i øyekroken, og selv om flere av oss ikke har møttes, eller samarbeidet siden vi avsluttet studietiden har vi holdt en slags kontakt og fulgt med hverandre. Etter endt studietid har flere av oss flyttet tilbake til hjemstedet, andre har blitt værende i Bergen eller etablert seg andre steder i landet. 

I utviklingen av prosjektet har det først og fremst vært viktig at vi har gjensidig faglig tillit og et bredt spekter i kunstnerisk uttrykk. Det vil være interessant å se om det etter 20+ år finnes en slags VKA-ånd over arbeidet vårt? Finnes det et felles uttrykk? Har studietiden satt spor så mange år senere? Kunstscenen er i stadig forandring og alle kunstnerne i dette prosjektet er etablerte kunstnere med solid karriere. Det er spennende å se vårt arbeid i en kontekst i samtiden som en generasjon som kanskje befinner seg midt mellom «det nye» og «det gamle».