Vil du hjelpe til?

House of Foundation går en utfordrende periode i møte.

Høsten 2014 beveger prosjektet seg inn i sitt sjette år. Vi feirer husets fem-årsjubileum i november. Det er vi glad for, og kommer til å markere det stort. Men vi ser det også tydelig at 2014 blir et av de mest utfordrende årene for oss så langt.

Vi har blitt pålagt elektriske og branntekniske utbedringer, samt elementer som går på universell utforming – noe som samlet gir oss store uforutsette utgifter.

Men dette skal vi klare. Huseier vil bidra, vi søker egne milder øremerket slike utbedringer (krysser fingre), men håper også at vi skal få flere interessert i å bli medlem av vår venneforening (noe som gir fordeler, se link under for mer info) og at vi også ved en noe mer utstrakt ‹public funding› skal komme i mål.

Er du ikke medlem, og interessert i å bidra finner du mer informasjon her: http://www.house-of-foundation.no/venneforening/

Det er mulig å donere milder her (Paypal)

 

Vi kan kontaktes på h-o-f@audiatur.no

 

Mvh

House of Foundation