Det tapte paradis – lek og spontanitet for voksne

Opplevelsesbasert foredrag og workshop på House of Foundation, 8. november

 

Kan man gjenoppdage sin egen evne til at forundres over det alminnelige?

En gang var vi barn. Umiddelbare, nysgjerrige og undrende.
Og så ble vi voksne.

 

Vi fikk erfaringer, lærte av de fleste af dem og oppdaget hurtig verdien av å finne den enkleste veien fra A til B, ikke minst for vores tanker. Vi fikk etableret språket og begrepenes abstraktions-muligheder. Fikk kategorisert blomster og bier, du og meg, meg og det, oss og dem, godt og dårlig, rigtig og galt, fikk styr på logikken og tilegnet oss langsomt verden som i et slags indre mentalt regneark.

Ettersom tiden gikk ble vi så overbeviste og trygge ovenfor regnearkets overblikksbilde at vi helt glemte den virkeligheten det representerte. Bildet har nå blitt til virkelighet og virkelighetens funksjon ofte redusert til en bekreftelse av bildets ubestridelige gyldighet. Alt annet virker simpelthen for langsommelig, besværlig og kanskje endog farlig.

Men en gang var vi barn. Umiddelbare, nysgjerrige og undrende i møtet med alt hva vi så, hørte og merket. Har dette paradiset for evig gått tapt for oss?

Gjennom små anekdoter, leker og bevissthetsutfordrende øvelser leder workshopen deltagerne bort fra deres egne vaner og rutinepregede måte å navigerer i verden på, hen imot en mer umiddelbar, spontan og lekende tilnærming til omverdenen og til hverandre.

 

Henrik Uldall er opprindelig utdannet danser og skuespiller, med en stor forkjærlighet for kunstens eksperimenterende, undersøkende og improvisative elementer. Som foredragsholder og underviser er han for tiden tilknyttet Det Kongelige Teater i København, StatensMuseum for Kunst i København og Den Norske Opera og Ballet i Oslo.

 

Tidspunkt: torsdag d. 8/11,  kl. 20.00 – 22.00.

Entre: 80,-