Danuta Haremska // Reminisens

DANUTA HAREMSKA (f. 1954)

14. april – 27. mai 2018

Visningsrom 2

I min kunstneriske virksomhet arbeider jeg med installasjon, skulptur, tegning og maleri. Jeg bruker bevisst ulike uttrykksformer og materialer, og det er selve konseptet som avgjør valget av medium og materiale. Et gjennomgående tema er eksistens. Det som har hatt spesielt stor plass i mine refleksjoner er ulike overlevelsesstrategier knyttet til vår sameksistens med naturen. Jeg bruker ofte en tilnærming til prosjektene mine der ulike materialer får en stor rolle og metaforisk betydning. Motsetningsfylte kontraster som kan gi en følelse av uro og ambivalens er et viktig element i arbeidene mine.

Utgangspunktet for mitt siste prosjekt «Reminisens» er papirtråd. Jeg undersøker materialets organiske opprinnelse, og stiller spørsmål rundt materialets hukommelse: har organiske materialer et spor av, eller et minne om, sitt tidligere liv?  Jeg ønsker å reversere tankeprosessen og gå tilbake til det stadiet der papiret var en levende plante.Prosjektet mitt handler også om materialets potensial, selv når det ser ut som det har mistet alle andre muligheter enn å utføre den funksjonen det er omformet til å ha. Jeg ønsker å rette søkelyset på miljøet og bidra til refleksjon rund vår bruk og forvaltning av naturresurser.

Danuta Haremska er født i Poznan i Polen, men bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunst Gymnasium og Kunstakademiet i Poznan, Polen.     

Danuta Haremska har gjennomført 35 separatutstillinger, er innkjøpt av offentlige institusjoner som Nasjonalgalleriet i Norge, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Telemark Fylkeskommune, Asker Kommune, Kunstmedalje Museum i Wroclaw i Polen, La Monnais et Medailles de Paris, Myntkabinett, Universitet i Oslo.

Hun har mottatt en rekke priser og stipendier for sine arbeider og er medlem av Norske Billedkunstnere, Tegnerforbundet og Norske Tekstilkunstnere.

Haremska jobber som førsteamanuensis i 50 % stilling ved Kunsthøgskolen i Oslo (avd: Kunst og håndverk).