Danuta Haremska

DANUTA HAREMSKA (f. 1954)

14. april – 27. mai 2018

Visningsrom 2

Danuta Haremska er fra Polen, men har bodd i Norge siden 1983. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Poznan og jobber som førsteamanuensis ved fagområdet Kunst og Håndverk/ Metall- og smykkekunst.

I hennes kunstneriske virksomhet arbeider hun med installasjon, skulptur, tegning og maleri.  Haremska bruker bevisst ulike uttrykksformer og materialer, og det er selve konseptet som avgjør valget av medium og materiale. Hun bruker ofte en metaforisk tilnærming i prosjektene sine, og et gjennomgående tema er eksistens. Det som har hatt spesielt stor plass i hennes refleksjoner er ulike overlevelsesstrategier.  I tidligere arbeider har hun konsentrert sin oppmerksomhet rundt betydningen og verdien av sted og rom. Hennes siste verk gjenspeiler mennesket i forhold til naturen. Motsetningsfylte kontraster som kan gi en følelse av uro og ambivalens er et viktig element i arbeidene.

På House of Foundation ønsker hun å sette fokus på vårt forhold til naturen og særlig det aspektet som handler om å vise omsorg for naturen. Hun vil vise installasjoner som representerer sin tanke/drøm om å kunne gjenopplive ting som har dødd. Det er en drøm som har fulgt henne hele livet.  Det å se potensialet i materiale – selv når det ser ut som den har mistet alle muligheter.  Utgangspunktet er papirtråd. Hun ønsker å fremheve materiales organiske opprinnelse, og vekke til live de trærne som ble kuttet for å produsere papirtråden. I utstillingen vil hun rette søkelyset på miljøet og ønsker å bidra til refleksjon over samfunnets bruk og forvaltning av naturresurser.