Beate Petersen & Dimitri Lurie

Beate Petersen (f.1962) og Dimitri Lurie (f.1970)

20.januar – 1. april 2018

Visningsrom 2

Beate Petersen er utdannet billedkunster ved Statens Kunstakademi i Oslo i 2001, og arbeider med tegning, video og dokumentar, samt som skribent, blant annet for Billedkunst, kunstkritikk.no og Ny Tid.  

Helt siden Beate Petersen var gjestestudent ved Repin-akademiet i St Petersburg i 1997, har hun arbeidet med tematikker knyttet til Russland. Hun har skrevet en rekke artikler og katalogtekster om den ortodokse sangens opprinnelse, oppbygning og historiske utvikling, blant annet i boken «Musikk og Mysterium» redigert av Erling Gulbrandsen og Øyvind Varkøy.

Dimitri Lurie er fra Leningrad, men har bodd i Oslo siden 1998. Han arbeider med eksperimentell kortfilm og dokumentar. Han har fem års filosofiske og teologiske studier bak seg. Han har vist arbeidene sine en hel rekke steder i inn- og utland, og har også vunnet flere priser, sist for filmen «Refraction» på The XII International Kansk Video Festival.

Beate Petersen og Dimitri Lurie har samarbeidet en rekke ganger med filmprosjekter, og i tillegg har de skrevet flere artikler og intervjuer om russisk film, filosofi, kunst og religion. På House of Foundation vil de videreføre tematikken de begge lenge har vært opptatt av i en video- og dokumentarutstilling. Her vil Petersen og Lurie nærme seg ulike aspekter ved den russiske forestillingsverdenen. I videoinstallasjonen «Conversions» lar de en og samme person fremføre en ortodoks hymne polyfont med seg selv, ut ifra en idé om at hver stemme symboliserer ulike sider ved menneskets væren. Dette vil bestå av fire videoverk montert i et kvadrat. I filmen «Hermit» av Dimitri Lurie følger vi en mann som jobber på en avsides meteorologisk stasjon ved Ladoga-innsjøen. I Beate Petersens kortdokumentar «Den tredje dagen», fra en begravelsesmesse i Moskva, ser man hvordan døden blir skrevet inn i en rituell, estetisk form. Og i dokumentaren om Russlands hellige dårer, som er under arbeid, får man et innblikk i et særegent mystisk, maktkritisk fenomen.

http://www.beatepetersen.com

http://www.dodofilm.org