Beate Petersen & Dimitri Lurie // Into your hands

BEATE PETERSEN (f.1962) og DIMITRI LURIE (f.1970)

// INTO YOUR HANDS

20.januar – 4. mars 2018

Visningsrom 2

 

Beate Petersen er utdannet billedkunster ved Statens Kunstakademi i Oslo i 2001, og arbeider med tegning, video og dokumentar, samt som skribent, blant annet for Billedkunst, kunstkritikk.no og Ny Tid.  

Helt siden Beate Petersen var gjestestudent ved Repin-akademiet i St Petersburg i 1997, har hun arbeidet med tematikker knyttet til Russland. Hun har skrevet en rekke artikler og katalogtekster om den ortodokse sangens opprinnelse, oppbygning og historiske utvikling, blant annet i boken «Musikk og Mysterium» redigert av Erling Gulbrandsen og Øyvind Varkøy.

Dimitri Lurie er opprinnelig fra St. Petersburg, og har bodd i Oslo siden 1998. Han arbeider med eksperimentell kortfilm, dokumentar og installasjoner i offentlige rom. Han har studert filosofi og teologi i sin hjemby og var gjestekunstner på Statens Kunstakademi i Oslo. Han har vist arbeidene sine en hel rekke steder i inn- og utland, og har også vunnet flere priser. Blant annet vant han i 2007 Norges Rederiforbunds kunstpris på Høstutstillingen.

Petersen og Lurie har samarbeidet om flere filmprosjekter. I tillegg har de skrevet artikler og intervjuer om russisk film, filosofi, kunst og religion. På House of Foundation vil de videreføre den tematikken de har vært opptatt av lenge, og ta for seg ulike aspekter ved den russiske forestillingsverdenen. I den firekanals videoinstallasjonen «Conversions» lar de en og samme person fremføre en ortodoks hymne polyfont med seg selv, ut ifra en idé om at hver stemme symboliserer ulike sider ved menneskets væren. 

I filmen «Hermit» av Dimitri Lurie følger vi en mann som jobber på en avsides meteorologisk stasjon ved Ladoga-innsjøen.  I sin nyeste film «Between C & D» fortsetter Lurie å utforske de metafysiske aspektene av livet. 

I Beate Petersens kortdokumentar «Den tredje dagen», fra en begravelsesmesse i Moskva, ser man hvordan døden blir skrevet inn i en rituell, estetisk form. 

Og endelig, i kortfilmen «The Aftertaste», som var Lurie og Petersens første samarbeidsprosjekt, og som er filmet på 35 mm i St Petersburg, tar de blant annet for seg møtet med døden og lysten på noe søtt.

 

http://www.beatepetersen.com

http://www.dodofilm.org

 

 

Beate Petersen (f.1962) and Dimitri Lurie (f.1970)

  1. January – 4. March 2018

Gallery room 2

Beate Petersen graduated from The National Academy of Fine Art in Oslo in 2001. Since then she has mainly worked with drawing and video/documentary. She is also writing for publications as Billedkunst, kunstkritikk.no and Ny Tid.

Ever since Beate Petersen was a guest student at the Repin Academy in St Petersburg in 1997, she has worked with themes related to Russia. She has written a number of articles and catalogue texts about the origin, structure and historical development of orthodox singing, and one of her essays on this topic is published in the book «Musikk og Mysterium» edited by Erling Gulbrandsen and Øyvind Varkøy.
Dimitri Lurie is born in St. Petersburg but has been living in Oslo since 1998. He works with photography, short and documentary film, experimental video and installations in public space. 

Lurie studied philosophy and theology in his hometown and after he moved to Norway he was a guest artist at the National Academy of Fine Art in Oslo. Lurie has shown his work in a wide range of places internationally and has also won a number of awards, among them the Norwegian Shipowners Association’ Art prize at the 120. Autumn exhibition (Høstutstillingen).

Petersen and Lurie have collaborated on various film and video projects. They have also written several articles and interviews about Russian film, philosophy, art and religion. In their exhibition at House of Foundation they will show works that explores different aspects of Russian belief and superstitions. In the four-channel video installation «Conversions,» one single person performs an orthodox hymn for five voices, polyphonic with himself – based on an idea that each voice symbolizes different aspects of being. 

In Dimitri Lurie’s latest documentary called «Hermit» we follow a solitary man who works at a remote meteorological station on the Lake Ladoga. In his new 16mm film «Between C & D» Lurie continues to explore the metaphysical aspects of human life. 

In Beate Petersen’s short documentary «The Third Day», depicting a funeral service in Moscow, she reveals how death is written into a ritual aesthetic form. 

Finally, in the short film «The Aftertaste», which was the first collaborative project of Lurie and Petersen, shot on 35-mm in St. Petersburg, they depict the encounter between death and the desire for something sweet.