Arrangementer

H//O//F er det jevnlig arrangementer, konserter, utstillingsåpninger eller litteraturprogrammer. Ofte settes kunstformene sammen i varierte programmer. Huset er en av landets mest levende litteraturscener. Siden etableringen høsten 2009 har vi hatt besøk av flere hundre forfattere, kunstnere og musikere (se gjesteliste for mer info).

Kommende arrangementer offentliggjøres på forsiden.

Har du idéer om arrangementer eller av andre årsaker ønsker kontakte oss kan du sende oss en e-post: h-o-f@audiatur.no. Det er mulig å leie seg inn for å gjøre egne arrangementer. Huset/scenene egner seg til mange former for arrangementer og seminarer.

 

The Irrepressibles på House of Foundation